Prečo práve jadrové vŕtanie?

Jadrové vŕtanie je unikátna metóda ako možno bez vibrácií navŕtať presný otvor do priečok z tehál, betónu príp. železobetónu.Vŕtanie dier sa robí pomocou špeciálnej vodou chladenej jadrovej vŕtačky.Vrtáky sú osadené diamantovými segmentmi.

Jadrové vŕtanie je ideálne pri novostavbách, na vŕtanie prestupov v bytových domoch, bioplynových staniciach a v rôznych technologických budovách ako náhrada za zdĺhavé sekanie a zbíjanie.

Pomocou jadrového vŕtania je možné vŕtať pod uhlom, v rohoch, na stenách, na strope… alebo na rôznych miestach kde by sekanie a zbíjanie nebolo ani možné.

Vŕtačka
Bosch GDB 350 WE

Diamantový vŕtací stroj Bosch GDB 350 WE zabezpečí tú správnu kvalitu

Vŕtanie bez otrasov a popraskanej omietky

Váš vyvŕtaný otvor zostane čistý, hladký a presný bez potreby ďalších úprav

Tiché, rýchle a bezprašné vŕtanie

Samotný proces vŕtania neruší Vás a ani Vašich susedov nadmerným hlukom

Vŕtanie na sucho, alebo na mokro

Vŕtanie na sucho, alebo na mokro s chladením vodou, s ručným vedením alebo s vŕtacím stojanom.

Cenník jadrového vŕtania do železobetónu

Priemer (mm) Cena za 1 cm hĺbky
16 – 20 0,63 €
24 – 28 0,70 €
30 – 35 0,73 €
42 0,83 €
52 0,93 €
62 1,00 €
72 1,06 €
82 1,13 €
102 1,26 €
112 1,36 €
122 1,45 €
127 1,50 €
Priemer (mm) Cena za 1 cm hĺbky
132 1,53 €
152 1,63 €
162 1,69 €
172 1,83 €
182 1,93 €
202 2,16 €
225 2,42 €
250 2,66 €
280 2,78 €
300 4,20 €
350 5,00 €

Príplatky

 • V prípade zabezpečenia zdroja el. energie 230 V resp. 400 Vzhotoviteľom účtuje zhotoviteľ za  každú hodinu použitia elektrického generátora 8,30 €.
 • Zhotoviteľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce vo výške 9,10 €/hod/pracovník.
 • Zhotoviteľ môže účtovať dopravné náklady 0,33 €/km a v rámci Rim. Soboty jednotné dopravné 10 €.
 • Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce mimo pracovnej doby.
 • Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6 m.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu práca vypočítane na základe predbežnej objednávky.
 • Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody.
 • Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z kanistra.
 • Vŕtanie muriva  za sucha + 25 % prirážka
 • Šikmé vŕtanie +20% prirážka
 • Minimálna fakturovaná cena je 70,- € + dopravné náklady + DPH.

Zľavy

 • Prostý betón – 15 %
 • Tehlové murivo – 30 %
 • Ytong – 50 %
 • Ypor – 50%

Upozornenie

Nezodpovedáme za statické posúdenie a porušenie vŕtaných konštrukcií. V prípade neoznačenia miesta otvorov sa toto čakanie na vyznačenie miesta otvorov účtuje ako prestoj! Miesto otvorov si zákazník vyznačuje sám!

Ceny sú uvedené bez DPH!

Cena sa dá individuálne dohodnúť podľa objemu a obtiažnosti prác!