Vetranie s rekuperáciou

Čerstvý vzduch – jedna z oblastí výrobkov firmy ZEHNDER s dlhoročnou tradíciou. Systém Zehnder Comfosystems zaisťujú komfortné vetranie obytných priestorov s rekuperáciou tepla v nových i renovovaných rodinných a bytových domoch.

Zdravý a čerstvý vzduch vo vnútorných priestoroch, v ktorých strávime viac ako 70% času, je dôležitý pre naše zdravie. Komfortné vetracie systémy zaisťujú rovnomernú výmenu znečisteného a čerstvého vzduchu. Predstavujú ideálne riešenie pre moderné rodinné domy a budovy, v ktorých konštrukcie a okna sú už takmer stále vzduchotesnejšie. Vďaka energetickým rekonštrukciám a sprísňovaniu stavebných predpisov dochádza k zosilnenej izolácii vonkajších stien, okná a dvere sú stále vzduchotesnejšie. To síce pomáha pri úsporách tepelnej energie, robí však nenahraditeľný systém riadeného vetrania, zabezpečujúci pravidelnú výmenu vzduchu s minimálnou stratou energie.

Viac o zdravom bývaní

Systémy riadeného vetrania prispievajú k pohode užívateľov objektu a ku zvýšenej hodnote nehnuteľnosti. Vďaka rekuperacii ,,spiatočnému získavaniu tepla´´ z odvádzaného vzduchu a jeho predávaniu späť privádzanému čerstvému vzduchu, poskytuje systém vetrania nie len čerstvý, ale v závislosti na ročnom období aj predchladzovanie alebo predhrievanie vzduchu. Pritom v žiadnom prípade, ako sa ešte dnes mnohý mylne domnievajú, nedochádza k recirkulácii alebo premiešaniu vzduchu, do miestností je vždy privádzaný čerstvý vzduch. Rekuperácia vráti do objektu späť teplo, ktoré by sme stratili vetraním otvoreným oknom.

Aj v domoch s riadeným vetraním je samozrejme možné vetrať aj klasicky oknami, obzvlášť keď je vonku príjemná teplota. Keď je von chladno alebo veľké teplo, je ale lepšie vo vnútorných priestoroch udržovať príjemnú klímu so zavretými oknami a vetrať núteným spôsobom, lebo to prináša uživateľom veľa predností.

Zehnder najväčší európsky výrobca vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla, dodáva ucelený systém pre komfortné vetranie rodinných a bytových domov, vetracie jednotky s účinnosťou rekuperácie tepla až 95%, vysoko hygienický zdravotne nezávadné rozvody vzduchu rovnako ako designové mriežky a ventily, ktorými sa vzduch do miestnosti privádza a odvádza.