Vetracia jednotka ComfoAir 200 Luxe

  • Komfortná vetracia jednotka do 200 m 3.
  • Účinnosť spätného získavania tepla až 95%.
  • Minimálna spotreba vďaka úsporným jednosmerným vantilátorom.
  • Veľmi malý minimálny prietok vhodný najmä do bytov.
  • Automatická integrovaná letná bypass klapka.
  • Protimrazová ochrana nezávislá na prietoku aj pri veľmi nízkych teplotách.
  • Možnosť diaľkového ovládania.
  • Možnosť riadenia CO2 čidlom alebo čidlom vlhkosti.
  • Jednoduchá podstropná montáž, alebo montáž na stenu.
  • Možnosť použiť  výmenník so spätným získavaním vlhkosti.

Technické informácie

Jednotka ComfoAir 200 nL (běžné objemy vzduchu)

Poloha Ventilační kapacita Výkon
ABSENT SETTING (NASTAVENÍ PRO NEPŘÍTOMNOST) 20 m3/h při 3 Pa 9 W
LOW SETTING (NÍZKÉ NASTAVENÍ) 70 m3/h při 10 Pa 17 W
MEDIUM SETTING (STŘEDNÍ NASTAVENÍ) 120 m3/h při 30 Pa 30 W
HIGH SETTING (VYSOKÉ NASTAVENÍ) 185 m3/h při 68 Pa 68 W
MAXIMUM 255 m3/h při 125 Pa 143 W
Poloha Ventilační kapacita Proud
ABSENT SETTING (NASTAVENÍ PRO NEPŘÍTOMNOST) 20 m3/h při 3 Pa 0,08 A
LOW SETTING (NÍZKÉ NASTAVENÍ) 70 m3/h při 10 Pa 0,14 A
MEDIUM SETTING (STŘEDNÍ NASTAVENÍ) 120 m3/h při 30 Pa 0,25 A
HIGH SETTING (VYSOKÉ NASTAVENÍ) 185 m3/h při 68 Pa 0,55 A
MAXIMUM 255 m3/h při 125 Pa 1,10 A
Elektřina
El. napájení 230/50 V/Hz
Účiník 0,48 – 0,57
Úroveň hluku ventilátoru pro přívod vzduchu (při 0 m)
Poloha Ventilační kapacita Hlučnost
ABSENT SETTING (NASTAVENÍ PRO NEPŘÍTOMNOST) 20 m3/h při 3 Pa 37 dB(A)
LOW SETTING (NÍZKÉ NASTAVENÍ) 70 m3/h při 10 Pa 49 dB(A)
MEDIUM SETTING (STŘEDNÍ NASTAVENÍ) 120 m3/h při 30 Pa 59 dB(A)
HIGH SETTING (VYSOKÉ NASTAVENÍ) 185 m3/h při 68 Pa 66 dB(A)
MAXIMUM 255 m3/h při 125 Pa 73 dB(A)
Úroveň hluku ventilátoru pro odvod vzduchu (při 0 m)
Poloha Ventilační kapacita Hlučnost
ABSENT SETTING (NASTAVENÍ PRO NEPŘÍTOMNOST) 20 m3/h při 3 Pa 36 dB(A)
LOW SETTING (NÍZKÉ NASTAVENÍ) 70 m3/h při 10 Pa 39 dB(A)
MEDIUM SETTING (STŘEDNÍ NASTAVENÍ) 120 m3/h při 30 Pa 44 dB(A)
HIGH SETTING (VYSOKÉ NASTAVENÍ) 185 m3/h při 68 Pa 52 dB(A)
MAXIMUM 255 m3/h při 125 Pa 60 dB(A)

Rozmery

Rozmery ComfoAir 200