Rekuperačná jednotka Paul Climos 200 Eco

Všeobecné informácie

Komfortná vetracia jednotka Climos 200 Eco je určená na použitie v obytných a komerčných budovách. Užívateľsky prívetivým ovládaním a ďalšími použitými technológiami zabezpečuje najlepšie riešenie z hľadiska energetickej účinnosti a komfortného, zdravej vnútornej klímy. Variabilné možnosti montáže a plná vnitřnívýbava tejto jednotky umožňujú jej flexibilné využitie. Maximálny prietok vzduchu jednotky je 200 m3 / h pri externej tlakovej strate 100 Pa.

Použitie

  • Flexibilní možnosti instalace díky plochému a kompaktnímu tvaru bez nutnosti napojení na odvod kondenzátu
  • Energeticky efektivní provoz a ideální vnitřní klima zajišťuje standardně integrovaný entalpický výměník a elektrický předehřívací registr. Zabraňuje snižování interiérové vlhkosti v zimě a vzniku příliš vysoké vlhkosti v létě. Spouštění elektrického předehřívacího registru v rámci protizámrazové ochrany v zimě probíhá až od -6°C.
  • Energeticky úsporný provoz a rovnotlaký režim větrání
    je zajištěn konstantním řízením průtoku vzduchu pomocí EC radiálních ventilátorů.
  • Inteligentní a uživatelsky přívětivé ovládání: hlášení výměny filtrů, externími čidly řízené automatické funkce.
  • Rozšířené možnosti ovládání díky konektoru pro analogový I/O signál.

Účinnosť

Komfortné vetracia jednotka série Climos 200 Eco je štandardne vybavená krížovým protiprúdovým entalpickým výmenníkom pre rekuperáciu vlhkosti, ktorý svojou účinnosťou 84% spĺňa podmienky pre certifikáciu Passivhaus, hodnotiace jednotky so spätným ziskom tepla a vlhkosti. Pre pohodlie užívateľa to znamená: žiadny nepríjemný pocit prievanu, pretože privádzaný vzduch sa zahrieva na takmer izbovú teplotu i pri vonkajších teplotách okolo mrazu.

Spätný zisk vlhkosti

Štandardne používaný entalpický výmenník môže prenášať na základe fyzikálnych vlastností nielen tepelnú energiu, ale aj vzdušnú vlhkosť s účinnosťou až 57%. Tým je zaistené hygienicky nezávadné riešenie pre zamedzenie presušeniu interiérového vzduchu v zime. Privádzaný a odvádzaný vzduch zostáva plnohodnotne oddelený, k prenosu pachov alebo patogénov nedochádza.

Ventilátory

Veľmi efektívne a tiché EC radiálne ventilátory s elektronikou, zaisťujúce konštantný prietok, môžu meniť svoj výkon otočným ovládačom alebo povelom z externého signálu. Riadené sú pre konštantný prietok. Voliteľné vzduchové množstvo sa pohybuje v rozmedzí 50 – 200 m3 / h pri externej tlakovej strate 100 Pa.

Protimrazová ochrana

Komfortné vetracia jednotka Climos 200 Eco je vybavená automatickou protimrazovou ochranou, ktorá zabraňuje zamrznutiu zdušné vlhkosti vo výmenníku pri nízkych exteriérových teplotách. Protimrazová ochrana automaticky aktivuje elektrický predhrievacie register pri dosiahnutí kritickej hraničnej teploty. Ten zaisťuje neprerušenú prevádzku jednotky aj hlboko pod bodom mrazu.

Letné vetranie

Pre letné vetranie je možné použiť funkciu elektronického obtoku, takže chladný vonkajší vzduch môže byť privedený do obytného priestoru pomocou tzv. „Voľného chladenia“. Ventilátor odvádzaného vzduchu je manuálne deaktivovaný počas aktívnej fázy funkcie elektronického obtoku, aby sa zabránilo prenosu tepla a vlhkosti.

Filtre

Komfortné vetracia jednotka Climos 200 Eco je štandardne vybavená filtrami triedy ISO Coarse ≥ 75% (M5). voliteľne je možné osadiť na vzduch privádzaný z exteriéru peľový filter triedy ISO ePM1 ≥ 60% (F7), ktorý chráni interiérový vzduch pred peľovými časticami a znižuje riziko kontaminácie interiéru jemným prachom, spórami a baktériami.

Inštalácia

Komfortné vetracia jednotka Climos 200 Eco sa vyznačuje kompaktným plochým tvarom. Najvhodnejšie je pre podstropné inštaláciu. Pre inštaláciu do sadrokartónového podhľadu môže byť použitý špeciálne navrhnutý revízny otvor. Napojenie odvodu kondenzátu nemusí byť riešené, preto možno jednotku nainštalovať zavesením pod strop, do šikminy strechy, na stenu alebo voľným položením na podlahu. Tým je jednotka vhodná pre použitie ako pri rekonštrukciách domov, tak pri integrácii do novostavby s komplikovaným priestorom pre umiestnenie vetracej jednotky. Pre optimalizáciu vedenie rozvodov vzduchu je jednotka vyrábaná v pravej a ľavej variante.

Údržba

Údržba komfortné vetracie jednotky Climos 200 Eco sa obmedzuje len na pravidelnú výmenu filtrov. Priamo prístupné EPP kryty filtrov ich výmenu uľahčujú. Filtre musia byť skontrolované alebo vymenené v intervale 6 mesiacov. Maximálne prípustný interval použitie filtrov je 12 mesiacov. Výmenník tepla musí byť kontrolovaný v intervale 2 roky a čistený podľa stavu znečistenia. Výmenník tepla možno vytiahnuť po sňatí čelnej plochy vetracej jednotky. Čistený môže byť teplou mydlovou vodou bez prímesi agresívnych alebo leptavých prostriedkov. Pokyny pre údržbu vetracej jednotky nájdete v príslušnom návode na použitie.

Akustické údaje

Akustika na přívodu (hrdlo přiváděného vzduchu ve vzdálenosti 0m)

Výkon % Průtok
m3/h

Tlak ΔP st Pa

63 Hz dB(A)

125 Hz dB(A)

250 Hz dB(A)

500 Hz dB(A)

1000 Hz dB(A)

2000 Hz dB(A)

4000 Hz dB(A)

8000 Hz dB(A)

Celkem

dB(A)

45%

100

100

46,9

62,2

60,3

59,6

58,7

51,9

47,3

40,5

66,0

67%

138

100

48,6

61,4

61,3

59,6

60,3

53,6

49,1

43,0

66,6

72%

150

100

47,7

62,0

62,0

60,0

61,1

54,5

50,5

43,8

67,3

100%

200

100

49,6

63,2

65,3

62,7

63,6

58,6

53,7

48,4

70,0

 

Akustika na odtahu (hrdlo odváděného vzduchu ve vzdálenosti 0m)

Výkon %

Průtok

m3/h

Tlak ΔP st Pa

63 Hz dB(A)

125 Hz dB(A)

250 Hz dB(A)

500 Hz dB(A)

1000 Hz dB(A)

2000 Hz dB(A)

4000 Hz dB(A)

8000 Hz dB(A)

Celkem

dB(A)

45%

100

100

39,9

52,1

53,4

43,5

33,1

22,5

19,4

15,3

55,6

67%

138

100

43,0

54,3

55,7

45,5

35,5

25,2

20,0

15,3

57,8

72%

150

100

44,4

54,6

56,2

46,0

36,7

25,8

19,5

15,3

58,2

100%

200

100

49,2

58,1

59,3

48,4

40,2

29,4

23,4

15,4

61,2

 

Akustické parametry jednotky (na přístroji ve vzdálenosti 0m)

Výkon %

Průtok

m3/h

Tlak ΔP st Pa

63 Hz dB(A)

125 Hz dB(A)

250 Hz dB(A)

500 Hz dB(A)

1000 Hz dB(A)

2000 Hz dB(A)

4000 Hz dB(A)

8000 Hz dB(A)

Celkem

dB(A)

45%

100

100

33,1

41,7

47,7

49,6

51,9

52,4

37,5

29,5

57,0

67%

138

100

36,1

43,8

50,7

51,5

53,7

52,4

40,6

31,2

58,5

72%

150

100

34,4

44,6

50,6

52,3

54,1

52,4

41,1

31,3

58,8

100%

200

100

37,7

49,4

55,8

58,3

59,5

52,4

47,0

35,7

63,5