Vetracia jednotka ComfoSpot 50

  • Decentrálna vetracia jednotka, pre jednotlivú miestnosť.
  • Entalpický výmenník
  • Tichá prevádzka vďaka kvalitným ventilátorom a dobrej zvukovej izolácii.
  • Minimálne požiadavky na priestor a stavebné zásahy.
  • Intuitívne ovládanie vďaka dotykovému prevedeniu.
  • Žiadne problémy s kondenzátom na fasáde.
  • Hygienická prevádzka vďaka umývateľnému výmenníku.
  • Jednoduchá a rýchla montáž.